Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy?

Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy?

Phải làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy?

– Hãy nằm xuống và lăn vòng tròn như vậy sẽ làm ngọn lửa yếu đi và tắt nhanh chóng.

– Dập tắt ngọn lửa bằng một chiếc áo khoác ướt, chăn hoặc áo chống cháy.

Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy?

Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy?

Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy?

– Không chạy lung tung bạn sẽ làm ngọn lửa lan nhanh và cháy lớn hơn.

– Hãy nằm xuống và lăn vòng tròn như vậy sẽ làm ngọn lửa yếu đi và tắt nhanh chóng.

Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy?

Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy? pccc

Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy? pccc

– Dập tắt ngọn lửa bằng một chiếc áo khoác ướt, chăn hoặc áo chống cháy.

Làm gì nếu quần áo của bạn bị cháy?