Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng?

Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng?

– Nếu ngọn lửa cháy lan gần phòng của bạn hãy dùng quạt thổi khói ra ngoài( nếu được) Yêu cầu tất cả mọi người nằm sấp xuống sàn nhà nơi gần cửa sổ nhất và dùng khăn ướt che miệng và mũi tránh ngạt thở do khói.

Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng?

Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng?

Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng?

Nếu bạn sống trong một căn hộ trung cư bạn sẽ phải xem ngọn lửa bắt đầu từ đâu và kiểm tra cầu thang. Hãy thực hiện các hướng dẫn dưới đây để có một kế hoạch thoát hiểm hiệu quả và nhanh nhất cho bạn và người thân của bạn.

– Đưa tất cả mọi người vào một căn phòng có cửa sổ thoát hiểm vị trí phòng thấp nhất có thể. Tập trung quần áo, chăn đệm tẩm nước và chặn cửa ra vào nơi có nhiều khói.

– Gọi 114 và mở cửa sổ hét to kêu cứu.

Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng?

Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng? pccc

Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng? pccc

– Nếu ngọn lửa cháy lan gần phòng của bạn hãy dùng quạt thổi khói ra ngoài( nếu được) Yêu cầu tất cả mọi người nằm sấp xuống sàn nhà nơi gần cửa sổ nhất và dùng khăn ướt che miệng và mũi tránh ngạt thở do khói.

Làm gì nếu bạn sống trong một căn hộ cao tầng?